Szpada Wrocław - Szermierka

Klub Sportowy Szpada Wrocław

Zapraszamy na zajęcia do naszego klubu! Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godz. od 16:00 do 19:00 w Szkole Podstawowej nr 91, im. Orląt Lwowskich przy ul. Stefanii Sempołowskiej 54 we Wrocławiu.

Szpada Wrocław - Szermierka

 
Zajęcia prowadzą: Fechmistrz Adam Medyński (trener klasy mistrzowskiej), Anna Medyńska-Tercjak (trener klasy pierwszej), Marek Tercjak (instruktor szermierki)
Szczegółowe informacje pod numerami telefonu: 603 459 594 oraz 609 391 188
Zapisy na zajęcia prowadzone są przez cały rok.
Klub Sportowy Szpada Wrocław
ul. Łaniewska 46, 51-520 Wrocław

NIP: 8982177401
BANK ZACHODNI WBK S.A. 96 1090 2516 0000 0001 1446 4506

Kadra szkoleniowa

Szpada Wrocław - Szermierka
Fechmistrz Adam Medyński
(trener klasy mistrzowskiej)
Szpada Wrocław - Szermierka
Anna Medyńska-Tercjak
(trener klasy pierwszej)
Szpada Wrocław - Szermierka
Marek Tercjak
(instruktor szermierki)